Hvor må jeg montere solfilmen?
Det er ikke lov og montere solfilm i siderutene foran og i frontrute. Du må kun montere solfilmen i bakruten og siderutene bak.

 

Lovligt?

Frontrute

Nej

Siderutene foran

Nej

Siderutene bak

Ja

Bakruten

Ja

Hvordan vet jeg om mine ruter er tonet ifra før?
Dine ruters originale lysgjennomgang vil som regel fremgå av bilens instruksjonsbok. Du vil også kunne få det opplyst ved at kontakte din bilforhandler. Nesten alle biler har tonede ruter i ifra før. 

Lysgjennomgangen utregnes slik:
Lysgjennomgang i % = SolfilmTone (lysgjennomgang) x Original Toning(lysgjennomgang)


Veitrafikkloven: hva som er lovlig i Norge.

§31-1

3. Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom. Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 – 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves.