Bakruten:
Vår anbefaling er og «sammenmontere» bakruten.
Årsaken er at bakruten er stor og den buer. Vi anbefaler og sammenmontere alle bakruter – også selv om de ikke buer så mye. Det gir folder av og montere solfilmen i et stykke.
Les mer…bakruten


Sideruter som buer:
Hvis siderutene buer, er vår anbefaling og varmetilpasse solfilmen. Solfilmen kan gi folder.
Les mer…Sideruter som buer


Sideruter som kan åpnes (rulle):
Du må ikke åpne rutene i minst en uke etter at solfilmen er montert.
Les mer…Sideruter som kan åpnes

Matrix på rutekanten:
Vi gir deg råd om hvordan du monterer når din bakrute eller siderutene har matrixkanter.
Les mer…Matrix på rutekanten